Home » Nhật ký một nhà báo by Lê Văn Nuôi
Nhật ký một nhà báo Lê Văn Nuôi

Nhật ký một nhà báo

Lê Văn Nuôi

Published
ISBN :
Paperback
244 pages
Enter the sum

 About the Book 

Tập hợp 53 bài báo của nhà báo Lê Văn Nuôi đã được đăng báo Tuổi Trẻ. Các bài báo đề cập đến nhiều vấn đề mang tính thời sự trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.Các bài viết được phân thành 4 nhóm chính: nghề báo (Phần I: Duyên nợ nghề báo),MoreTập hợp 53 bài báo của nhà báo Lê Văn Nuôi đã được đăng báo Tuổi Trẻ. Các bài báo đề cập đến nhiều vấn đề mang tính thời sự trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.Các bài viết được phân thành 4 nhóm chính: nghề báo (Phần I: Duyên nợ nghề báo), chính trị - lịch sử (Phần II: Chấn động 30 tháng 4), kinh tế - xã hội (Phần III: Vì công bằng và phát triển), văn hóa – du lịch (Phần IV: Những ước vọng văn hóa).Sách có phụ lục ảnh gồm có 21 ảnh chụp tác giả và các kỷ niệm làm báo.